ثبت شرکت خارجی در ایران

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. » لذا مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است. گفتنی است میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع  است و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی...

اختیارات بازرسان قانونی

شرکت های سهامی (عام و خاص). در ماده 149(ل.ا.ق.ت)، بازرس یا بازرسان می توانند، در هرزمانی، همه ی رسیدگی و بازرسی های لازم را انجام دهند ،و اسناد و مدارک و اطلاعات لازم مربوط به شرکت را، طلب کنند و مورد بررسی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند، در مسئولیت خود در انجام دادن وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناسان نیز استفاده کنند. مشروط برآنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در برخی مواردی که بازرس مشخص می کند، مانند خود بازرس، حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را دارند. درماده 151(ل.ا.ق.ت)،بازرس یا بازرسان باید هر تخلف یا قصور یا اشتباهی را در امور شرکت، از ناحیه مدیران و مدیرعامل نظاره کنند،و به اولین مجمع عمومی گزارش دهند . و اگر که حین انجام مأموریت خود از وقوع جرمی آگاه شوند ،باید به مراجع قضایی صلاحیتدار، اعلام کرده، و همچنین اطلاعات را به اولین مجمع عمومی بصورت گزارشی ارائه نمایند. درماده 232(ل.ا.ق.ت)، هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال، و همینطور ترازنامه، و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را در خصوص فعالیت و اوضاع عمومی شرکت، به صورت گزارشی در طی...

وظایف بازرسان قانونی

شرکت های سهامی (عام و خاص) در ماده 113(ل.ا.ق.ت)، در هر زمانی که هیئت مدیره ،به هر دلیلی از دعوت مجمع عمومی، برای انتخاب مدیری که سمت او نامشخص مانده خودداری کند، هر کدام از ذینفع این حق و اختیار را دارند ،از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا کنند که، به دعوت مجمع عمومی عادی برای کامل کردن تعداد مدیران، با رعایت کردن تکلف و مراسم لازم، اقدامات مربوطه را انجام دهند. و بازرس یا بازرسان عهده دار انجام این درخواست هستند. در ماده 148(ل.ا.ق.ت)، بازرسان وظیفه دارند، در رابطه با صحت و درستی صورت دارائی، و صورت حساب دوره عملکرد، و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای ارائه به مجمع عمومی تهیه می کنند، و همچنین راجع به صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ،اظهار نظر کنند. بازرسان باید یقین داشته باشند که، حقوق صاحبان سهام تا میزانی که قانون و اساسنامه شرکت مشخص کرده است، کاملاً یکسان رعایت شده باشد. و در شرایطی که مدیران اطلاعاتی بر ضد حقیقت، در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. بازرسان وظیفه دارند، که مجمع عمومی را از آن مطلع کنند. در ماده 150(ل.ا.ق.ت)، بازرس یا بازرسان وظیفه دارند، با در نظر داشتن به...

مقالات جرایم مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص

اگر شخصی بدون اینکه دارای سهامی شرکت باشد با توسل به وسایل متقلبانه و مزورانه خود را سهامدار شرکت قلمداد نموده و در جلسه مجمع عمومی نیز شرکت نماید و اخذ رای از ایشان شده باشد و یا کسی مانع از حضور دارنده سهام شرکت در جلسات مجمع عمومی شود مطابق ماده 253 مجازات خواهد شد در ماده 253 صراحت به اخذ رای شده است. بنابراین اگر کسی در جلسه مجمع مزورانه شرکت نماید ولی در اخذ رای تخلف از انجام تعهدات مانع حضور ایشان در جلسه مجمع شوند در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده بلکه مسئولین به وظیفه قانونی خود عمل نموده پس بنابراین صرف داشتن سهم شرکت دلیل بر محقق بودن جهت حضور در جلسات مجامع عمومی و دادن رای به عنوان سهامدار نمی باشد. یکی دیگر از وظایف رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت دعوت از سهامداران شرکت در ظرف مدت شش ماه پس از پایان سالی مالی شرکت می باشد بنابراین در صورتی که افراد مزبور اقدام به این ارم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد. (ماده 254 و 232). برای حضور در جلسات مجمع...

مقالات مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی

با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که مد نظر شرکا می باشد تشکیل می شود تا مسئولیت شرمت با به کار انداختن سرمایه کسب منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکا به نسبت سهم تقسیم نمایند مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت های سهامی همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیتها مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می باشد و از این معاملات و خرید و فروشهایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم ) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شرکا با مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تاسیس شرکت نموده بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات چهارچوبه قانونی تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات که از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را...

اخد کد اقتصادی پس از ثبت شرکت

پس از ثبت شرکت،اخذ کد اقتصادی بر اساس قانون تجارت وضع شده ضروری است.هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود.به عبارتی دیگر،کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد . همچنین از سایر مزایای اخذ کد اقتصادی،اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی است .از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل...

اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی و شعبه ی آن

با عنایت به ماده ی 1 و ماده ی 3 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 1 طرح اصلاح آیین نامه ی ثبت شرکت ها،ثبت کلیه ی شرکت های خارجی و ثبت کلیه ی شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل خواهد آمد. وفق ماده ی 4 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضاء در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد. برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است: 1-اظهارنامه ثبت 2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت 3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود. اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد: 1-نام کامل شرکت 2-نوع...

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبقو قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط انکه در دعوت دوم نتیجه  دعوت اول قید شده باشد .( ماده 84 (ل.ا.ق.ت)). طبق ماده 85 لایحه قانونی تجارت: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود) و طبق ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 شرکت مجاز است حق رای سهامداران را منوط به داشتن حد اقل تعداد مشخصی سهم کند. این راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومی فوق العاده قابل انتقال است زیرا وظیفه این مجامع عمدتا تغییراساسنامه شرکت است و اساسنامه حاصل کار مجمع عمومی موسس می باشد که در آن تمام شرکا بلااستسنا حق حضور...

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل

هیات مدیره در شرکت های سهامی تنها از میان سهامداران انتخاب می گردند. هیات مدیره شرکت نباید شامل ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد . شرایط هیات مدیره و مدیر عامل مدت زمان تصدی آنها به مدتی است که در اساسنامه تعیین شده است. در غیر این صورت به مدت حداکثر دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان مانعی ندارد. هیات مدیره یا هر کدام از مدیران قابل عزل می باشند و مجمع عمومی عادی می تواند درخواست عزل آنها را کند. تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از ۵ نفر کمتر باشد ولی بیشتر از آن، مطابق با اساسنامه بلامانع است. اشخاص حقوقی را نیز می توان برای مدیریت شرکت تعیین کرد. در این صورت لازم است یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. یک نفر نمی تواند به قائم مقامی و نمایندگی، به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شود .